25. desember 2018

Rydd en strand

Vårt mål er at alle som vil skal kunne rydde herreløst avfall – når som helt og hvor som helst, og være trygge på at avfallet blir håndtert på en god måte.
  1. Vær med på en planlagt aksjon
  2. Rydd på egenhånd
  3. Organiser en ryddeaksjon
  4. Henting av søppel du har ryddet
Les mer om hvert av punktene nedenfor, eller klikk HER om du ønsker å rydde i Lofoten.
1: VÆR MED PÅ EN PLANLAGT AKSJON Det arrangeres mange ryddeaksjoner langs kysten, i regi av forskjellige aktører. Åpne aksjoner utlyses på Ryddeportalen fra Hold Norge Rent. På vår oversikt over partnere, kan du finne informasjon om organisasjoner som jobber med strandrydding rundt i Norge. Du kan også kontakte oss for å få mer informasjon ved å sende en mail til ryddeaksjon@renthav.no eller sende en melding på Facebook
2: RYDD PÅ EGENHÅND Det er supert om alle kan ta et tak med å rydde både langs strendene og i skog og mark, og alle monner drar. Rydd gjerne spontant om du kommer over herreløst avfall i naturen, eller planlegg og ta med venner og familie dersom du vet av større forekomster. For å kunne rydde effektivt er det viktig at du har med deg sekker for å samle opp søppelet.  Les mer om ryddetips på Hold Norge Rents Q&A Når du er ferdig å rydde hjelper vi til med henting og mottak av innsamlet søppel, eller registrerer ditt depot, for senere henting. OBS: Sjekk Ryddeportalen for planlagte aksjoner før du rydder store forekomster. Kanskje har en skole eller en barnehage planlagt å rydde nettopp dette stedet. 3: ORGANISER EN RYDDEAKSJON Om du er en organisasjon, en bedrift, en enkeltperson, en skole eller en familie, så kan du kontakte oss for å få hjelp til å lage en ryddeaksjon. Det er ingen begrensning for størrelse på aksjonen hverken oppad eller nedad, og små grupper eller en familie kan også organisere sin egen aksjon sammen med oss. Om du ønsker det kan vi hjelpe til med å invitere inn flere deltakere. Vi stiller med skipper og personell som besørger frakt av deltakere, utstyr og søppel. 4: HENTING AV SØPPEL DU HAR RYDDET Det er mange som gjerne vil rydde når de er ute i skjærgården, men som mangler egnet båt for å frakte søppelet vekk. I noen områder mangler også gode tilbud for innlevering. Om du rydder helt på egenhånd eller har laget en større ryddeaksjon, kan vi hjelpe deg med å frakte søppelet til et egnet mottak. KLIKK HER for å registrere depot og bestille henting.   TRYGG RYDDING Vi har båter som egner seg for landgang på alle typer lokasjoner og annet nødvendig utstyr, som sekker, hansker, stubbebryter og saks for å klippe garn og tau som sitter fast i steiner eller vegetasjon. På våre aksjoner bruker vi dessuten alltid flytevest, også når vi jobber fra land. Vi ønsker å bevare de lettest tilgjengelige lokasjonene til barnehager, skoler og andre som ønsker å ta del i ryddearbeid på en enklest mulig måte, uten å være avhengig av spesialtilpassede båter eller annet utstyr. HVOR OG NÅR? Våre tjenester er tilgjengelig hele året langs hele kysten, men i perioden november-februar har vi normalt ikke med ut gjester på utilgjengelige lokasjoner på grunn av spesielt strenge sikkerhetskrav når det er glatt, kaldt og mørkt. Mars-oktober er vår høysesong, og vi har noe redusert kapasitet i juli pga. ferieavvikling. Tjenesten er under oppbygging og kapasiteten vil variere noe fra region til region. Første halvår 2019 vil kapasiteten være spesielt god i disse områdene:
  • Helgeland, fra Brønnøysund-Rødøy
  • Hordaland, med utgangspunkt Bergen
  • Sørlandet og Oslofjorden, med utgangspunkt Risør
  • Lofoten, med utgangspunkt Svolvær
  • Tromsø