1. februar 2020

Rapporter og dokumenter

Last ned PDF-dokumenter

Rapport for 2020
Levende Hav – Rapport 2020

Prosjektplan med budsjett for 2020:
Levende Hav 2020

Innspill om hvordan vi mener strandrydding bør organiseres i Norge:
Effektivisering av strandrydding

Rapport for arbeidet som ble gjort i 2019:
Levende Hav – Rapport 2019

Vårt forslag til manual og beste praksis for strandrydding:
Manual strandrydding  (PDF / snapshot pr. 13.02.2020)

Manualen for strandrydding, åpen for redigering/kommentering med Google Docs:
Manual Strandrydding