28. desember 2018

Samarbeidende aktører

Initiativtakerne bak Levende Hav er medlemmer i Hold Norge Rent.

NB: Listen er ikke oppdatert etter 2019. Konseptet Levende Hav har ikke mottatt noen form for offentlig støtte siden 2019, og aktørene In The Same Boat og Norges Miljøvernforbund har videreført konseptet basert på egne frie midler.

Logistikk Liste over aktører som henter depot og tilbyr logistikk i skjærgården.

Ren Kyst (Fra Lenvik og Tromsø – Karlsøy og Skjervøy)
Zingh Ocean Concervancy (Tromsø)
Ryfylke Friluftsråd (Ryfylke og Nord-Jæren)
Clean Up Paddling (Lofoten)
Wayback Kristiansand (Kristiansand og omegn)
Sammen om søpla (Mandal-Søgne og innlandskommunene)
Hammerfest Turlag (Hammerfest)
Kote Null (Tvedestrand)
Dalane Friluftsråd (Eigersund, Sokndal, Lund og Bjerkreim)
Sea Clear (Jomfruland / Porsgrunn)
Norges Miljøvernforbund (Hordaland / nasjonalt)
In The Same Boat (Risør og Helgeland / nasjonalt)

Sponsorer, støttespillere og givere (Gjelder 2019)
Miljødirektoratet In The Same Boat og Norges Miljøvernforbund mottar støtte ifb. arbeidet med logistikk som utføre si Levende Hav.

Handelens Miljøfond In The Same Boat og Norges Miljøvernforbund har mottatt en gave i forbindelse arbeidet som utføres på Helgeland, der man tester nye metoder for effektivisering av logistikk i skjærgården.

Ragn Sells Sponser oss med ryddesekker og bigbags.

Kjapp Parkering Parkerings-app lansert av In The Same Boat. Deler av inntektene går til drift av båter.

SourceIT Har hjulpet til med utviklingen av nettjenesten for registrering av depot.

Sparebankstiftelsen DNB Har finansiert utstyr og filmproduksjon for In The Same Boat, som gjenbrukes i Levende Hav.

Grønt Punkt (Plastreturs Miljøprosjekt) Har finansiert båter og utstyr for Norges Miljøvernforbund og In The Same Boat.

Helly Hansen Workwear Holder de frivillige ombord på In The Same Boat med varme klær.

Norrøna Klær til mannskapet på MS Miljødronningen og økonomisk støtte.