10. januar 2019

For organisasjoner – Hvordan delta i logistikken

Henting av depot med marin forsøpling

Vårt mål er at ALLE som vil kan rydde NÅR som helst og HVOR som helst, og være sikre på at det innsamlede avfallet blir håndtert på en god måte.

Derfor har vi opprettet et system for å organisere henting og levering av innsamlet herreløst avfall.  Systemet er basert på at avfallet lagres i depot der det ble ryddet og hentes av aktører med passende utstyr og kompetanse.

Logistikken bak Levende Hav er et samarbeid mellom mange aktører som har tilgang til de ressursene som kreves for å hente depotene. Det kan være alt fra lakseoppdrettere med sine servicebåter til ideelle organisasjoner som har båter og bemanning, eller friluftsråd og skjærgårdstjenester.

Det er opp til hver enkelt aktør å skaffe finansiering til den jobben som gjøres, men vi kan være behjelpelig med rådgivning og søknadsprosesser.

Vi håper også at Levende Hav etterhvert skal sitte på et eget budsjett, slik at vi kan betale ideelle organisasjoner etter faste satser, for å bidra i innsamlingen av depot.

Øk din kapasitet og antall tonn søppel ryddet

Som Levende Hav partner får du tilgang til databasen som viser informasjon om depotene og hvor de ligger, og du forplikter deg også til å oppdatere databasen når depotene hentes.

De som har gjort selve ryddingen og de som henter depotene kan registrere tonnasjen knyttet til sine brukere og organisasjoner i Hold Norge Rent Ryddeportalen, og i tillegg lages det en egen overordnet statistikk for Levende Hav.

For deg som driver et ryddelag, eller en ideell organisasjon, er det altså mulig å bruke Levende Hav som et verktøy for å effektivisere din logistikk og oppnå et større volum innsamlet avfall.

Selve skjemaet for innmelding av depot kan integreres i deres hjemmesider, slik at tjenesten kan markedsføres med lokalt tilsnitt i regi av din forening.

MS Miljødronningen fra Norges Miljøvernforbund, og foreningen In The Same Boat vil gjøre nasjonale oppsamlingsrunder for å hente inn depot som ikke blir hentet av lokale aktører, og på den måten sikre at det ikke blir liggende søppel igjen i naturen.

Dersom du ønsker å jobbe med henting av depot i din region, send en epost til post@levendehav.no eller fyll ut kontaktskjemaet nedenfor.

Kryss av for de aktivitetene organisasjonen ønsker å tilby innen tiltak mot marin forsøpling i sitt geografiske område.
Hva slags utstyr og ressurser har organisasjonen tilgang til.
Hva slags sertifikater har organisasjonens båtførere
antall kilo
Beskriv det området organisasjonen opererer i eller ønsker å operere i, så nøyaktig som mulig, fra XXX i sør til YYY i nord, og få med dersom det er områder man ikke kan operere på grunn av tekniske begrensninger.
Hvordan håndterer organisasjonen innsamlet herreløst avfall?
Ønsker organisasjonen og være oppført som aktør for sitt geografiske område på Levende Havs oversikt over organisasjoner som jobber med tiltak mot marin forsøpling?
Levende Hav har mulighet til å hjelpe til med å skaffe finansiering til utstyr og drift. Kryss av for organisasjonens behov.