4. desember 2018

Om Levende Hav

Levende Hav var et initiativ fra Norges Miljøvernforbund og foreningen In The Same Boat, men inkluderer også en rekke andre aktører langs hele Norges kyst.

Initiativet har siden 2019 ikke fått økonomisk støtte, men In The Same Boat og Norges Miljøvernforbund har valgt å holde tjenesten for å melde inn depoter oppe, og betjener også henting eller formidling av oppdrag med å hente depoter.

Den øvrige informasjonen på siden er urørt siden 2019.

Hva er In The Same Boat?

Flytende miljøsenter Kjernen av Levende Hav er det vi har valgt å kalle «flytende miljøsenter» som er lokalisert i naturlige regioner ut fra logistikk, befolkning, næringsliv og geografi langs kysten.

I praksis består et flytende miljøsenter av en eller flere seilbåter som huser vårt faste personell og frivillig mannskap, samt arbeidsbåter, lettbåter og annet utstyr som kreves for trygg og effektiv strandrydding, frakt av mannskap, utstyr og søppel.

I tillegg til seilbåtene som jobber på regional basis, går katamaranen Miljødronningen langs hele kysten som et flytende konferansesenter og er plattform for større events.

Miljødronningen vil også stå for den tyngste logistikken av innsamlet avfall som lagres i midlertidige depoter i områder med dårlig veiforbindelse.

Målet er at flest mulig skal få mulighet til å delta på:

 • Strandrydding og gjerne sortering av innsamlet avfall
 • Seminar, kurs og konferanser om marin bærekraft og plastens kretsløp
 • Deltakelse i folkeforskning, kartlegging, registrering av funn, m.m.
 • Opplevelser relatert til verdien av et rent hav (mat, friluft, sport, rekreasjon, m.m.)

Hva ønsker vi å oppnå?

 • Rydde opp mest mulig avfall fra havet
 • Hindre at avfall slipper ut i havet, gjennom holdningsskapende aktiviteter og informasjon
 • Øke gjenvinningsgraden av herreløst avfall
 • Stimulere til innovasjon og sirkulærøkonomi gjennom dialog med næringslivet

Viktige målgrupper ALLE er like viktig, på samme måte som et rent hav er viktig for alle, men vi har likevel et spesielt sterkt ønske om å nå godt ut til:

 • Unge og barn
 • Mennesker som jobber på havet (fiskeri, oppdrett, shipping, m.m.)
 • Mennesker som jobber i bransjer med høy risiko for forsøpling

Ved at vi oppsøker målgruppene der de er, i sitt lokalmiljø, blir terskelen for å delta svært lav.

Fiskerinæringen og lokal industri står for mer enn 60% av plastforurensningen langs Norges kyst, og vårt mål er at alle som jobber i fiskeri- og havrelaterte næringer, skal ha vært deltaker på et av våre seminarer og ryddeaksjon i løpet av prosjektet varighet.

Effektiv utnyttelse av alle ressurser Miljøsentrene er bemannet av en ansvarlig skipper for hver båt, en faglig ansvarlig vert/leder, og et mannskap av langtidsfrivillige ungdommer fra hele verden, som jobber med vedlikehold og drift av båter, og samtidig bistår med mobilisering og informasjonsarbeid.

På dager der det ikke er aktiviteter med gjester, vil det faste mannskapet og langtidsfrivillige jobbe med rydding på spesielt vanskelig tilgjengelige områder, slik at kapasiteten for rydding blir utnyttet maksimalt, og slik at man også får ryddet områder der skoleklasser og andre lokale frivillige ikke kommer til, av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker.

På den måten vil båter og utstyr være i kontinuerlig drift og utnyttes fullt ut.

Vi forventer å samle inn en stor tonnasje plastavfall, men vi tror også at aktiviteten vår langs kysten bidrar til å etablere holdninger som vil forhindre langt større mengder søppel i å havne i havet, enn det vi faktisk rydder opp.