9. desember 2018

Fakta

Marin forsøpling
Hvert år havner mer enn 8 millioner tonn plast i havet.

Det tilsvarer 15 tonn eller plast tilsvarende 150 000 tomme brusflasker pr. minutt.

I følge en rapport fra World Economic Forum vil det innen år 2050 være mer plast enn fisk i havet.

Hvor mye plastavfall er det i norske havområder?
Norges kystlinje er lengre enn 100 000 kilometer, om man regner med strandlinjen langs alle øyene i skjærgården vår. I tillegg forvalter Norge enorme havområder fra Nordsjøen og Skagerrak, via Norskehavet og opp til Barentshavet.

Det er enda ikke gjort nok forskning til å si helt sikkert hvor mye plast det er i de norske havområdene, eller hvor den kommer fra, men flere rapporter og vår egen kartlegging antyder at ca. 50% av plastavfallet i norske havområder kommer fra norske kilder, og at mer enn 60% er avfall relatert til industri- og spesielt fiskerivirksomhet.

Strandrydding i Norge
Nordmenn har ryddet strendene sine i mange tiår, og etter at Strandryddedagen ble etablert av Hold Norge Rent i 2011, har man forsøkt å koordinere hele Norges befolkning til å rydde sammen.

Etter at den såkalte «Plasthvalen» ble funnet på Sotra i januar 2017 med mer enn 30 plastposer i magen, har oppmerksomheten rundt marin forsøpling eksplodert, og de fleste nordmenn har nok fått med seg at plast i havet er et problem.

I 2017 var nesten 50 000 nordmenn med på ryddeaksjoner, og det ble registrert 1 400 tonn innsamlet marint avfall i Ryddeportalen.

Blir vi ferdige med å rydde opp?
På populære steder der folk ferdes og oppholder seg langs Norges kyst, er mye av det gamle plastavfallet samlet opp, men det er også tusenvis av strender, holmer, skjær og viker som fortsatt ikke er ryddet, og det flyter mye plast med havstrømmene, som skylles inn langs strandlinjen fortløpende.

Hvis vi ikke stopper utslippene av plast til havet, vil vi kunne rydde i all evighet.

Det aller viktigste er derfor å stoppe utslippene, og så må vi rydde opp så mye som mulig av det som har havnet på avveie.