25. desember 2018

Tjenester til næringslivet

Vi jobber tett sammen med næringslivet, med mål om å redusere forsøpling gjennom innføring av gode metoder, gode holdninger og inspirasjon for alle ansatte.

  • Kompetanse innen avfallshåndtering
  • Kunnskapsopplevelser (strandrydding o.l.)
  • Innlegg på seminar og konferanser
  • Workshops

Hvorfor kunnskapsopplevelse?

Uavhengig av HMS og rutiner er det gjerne slik at forsøpling oppstår i det øyeblikk en medarbeider tar et dårlig valg, og for eksempel velger å ikke ta vare på emballasje eller annet avfall som oppstår i en jobbsituasjon.

En medarbeider som har vært med på strandrydding, og kanskje til og med funnet avfall som kan relateres til arbeidssituasjonen, vil erfaringsmessig føle et større ansvar og en genuin motivasjon for å ta vare på avfallet.

Fra en tur med designere og produsenter av tekstiler/mote med spesiell fokus på bærekraft. Gode løsninger og innovasjon kommer når mennesker møtes og deler erfaringer og ideer.